Скачать этот документ в pdf


                                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                                         Загад Мiнiстэрства адукацыi
                                         Рэспублiкi Беларусь
                                         30.01.1998 N 35
МЭТАВАЯ ВЕДАМАСНАЯ ПРАГРАМА "КАДРЫ"
МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
(НА 1998 - 2002 ГАДЫ)
Згодна з пастановай Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 21 жнiўня 1996 г. N 554 "Аб канцэпцыi рэформы агульнаадукацыйнай школы ў Рэспублiцы Беларусь" i загадам Мiнiстэрства адукацыi ад 30 кастрычнiка 1996 г. N 461 "Аб зацвярджэннi праграмы рэформы агульнаадукацыйнай школы Рэспублiкi Беларусь" органы адукацыi, навучальныя ўстановы рэспублiкi праводзяць адпаведную работу па паляпшэннi падрыхтоўкi, падбору, расстаноўцы i выкарыстаннi настаўнiцкiх, прафесарска-выкладчыцкiх i кiруючых кадраў.
Органамi адукацыi на ўсiх узроўнях распачата работа па рэалiзацыi рэформы агульнаадукацыйнай школы ў Рэспублiцы Беларусь. Ад прынятых рашэнняў, ад выбраных спосабаў, шляхоў рэалiзацыi пастаўленых задач па рэфармаваннi сiстэмы адукацыi ў многiм залежыць не толькi лёс адукацыi, але i будучыня нацыi.
Асаблiвая ўвага ўдзяляецца падрыхтоўцы настаўнiцкiх кадраў, заклiканых забяспечыць высокi ўзровень адукацыi i выхавання падрастаючага пакалення, якая ажыццяўляецца ў 10 вышэйшых навучальных установах па 29 педагагiчных спецыяльнасцях i ў 18 педагагiчных каледжах i вучылiшчах па 9 спецыяльнасцях.
Агульны кантынгент студэнтаў па педагагiчных спецыяльнасцях ВНУ на пачатак 1997/98 навучальнага года склаў 40234 чал., на дзённай форме навучання - 22797 (56,6% ад агульнай колькасцi студэнтаў), 17437 чал. - на завочнай i вячэрняй формах навучання (43,4% ад агульнай колькасцi студэнтаў). У педагагiчных каледжах i вучылiшчах навучаецца 12856 чал. на дзённай i 1238 - на завочнай.
Набыткам сiстэмы адукацыi з'яўляецца яе кадравы патэнцыял. Сёння ў школах i iншых навучальна-выхаваўчых установах працуе 146731 педагагiчны работнiк (у тым лiку кiраўнiкоў школ, настаўнiкаў, выхавальнiкаў). 80,7% з iх маюць вышэйшую адукацыю, каля 2,7% - незакончаную вышэйшую, 15,8% - сярэднюю спецыяльную, 0,8% - агульную сярэднюю адукацыю.
Агульнаадукацыйныя школы i дашкольныя ўстановы рэспублiкi штогод папаўняюцца маладымi спецыялiстамi, выпускнiкамi вышэйшых i сярэднiх спецыяльных педагагiчных навучальных устаноў у колькасцi каля 5 тысяч чалавек, у той час калi штогадовыя выпускi складаюць каля 10 тысяч чалавек.
У асноўным заяўкi на педагагiчныя кадры абласных i Мiнскага гарадскога ўпраўленняў адукацыi задавальняюцца. Колькасць выпускнiкоў па асобных спецыяльнасцях (матэматыка, фiзiка, iнфарматыка, хiмiя, бiялогiя, геаграфiя, гiсторыя, педагогiка i псiхалогiя дашкольная, педагогiка i методыка пачатковага навучання, выяўленчае мастацтва i чарчэнне) значна перавышае патрэбнасцi ўстаноў адукацыi i выхавання.
Разам з тым нельга не заўважыць праблем, звязаных з кадравым забеспячэннем школы. Сёння ў школах усiх тыпаў працуюць 7889 педагагiчных работнiкаў пенсiённага ўзросту, 994 студэнты выпускных курсаў вышэйшых навучальных устаноў. З агульнай колькасцi педагагiчных работнiкаў школ толькi 17,4% (25475 чал.) складаюць мужчыны, а 82,6% (121256 чал.) - жанчыны. Колькасць настаўнiкаў, якiя маюць вышэйшую квалiфiкацыйную катэгорыю, у гарадскiх школах у 2 разы большая, чым у сельскай мясцовасцi.
Ёсць праблемы з забеспячэннем школ спецыялiстамi па замежнай мове, фiзiчнай культуры, музыцы i спевах, дэфектолагамi.
Працягваецца працэс выезду педагогаў з раёнаў, якiя пацярпелi ад аварыi на Чарнобыльскай АЭС, у чыстыя рэгiёны рэспублiкi. У найбольш забруджаных раёнах цякучасць кадраў складае 15% (1993 г. - 37%).
За апошнiя гады Мiнiстэрствам адукацыi прыняты меры, якiя дазволiлi палепшыць забеспячэнне неабходнымi кадрамi школ i дашкольных устаноў. На 20 - 25% пашырана падрыхтоўка настаўнiкаў па некаторых спецыяльнасцях на педагагiчных патоках унiверсiтэтаў, у iнстытутах, педагагiчных каледжах i вучылiшчах рэспублiкi. У сувязi з недахопам настаўнiцкiх кадраў па англiйскай i нямецкай мовах ва ўсiх педагагiчных рэгiянальных ВНУ уведзена спецыяльнасць "Замежная мова". Падрыхтоўка названых спецыялiстаў ажыццяўляецца таксама ў педагагiчных каледжах i вучылiшчах, а iх перападрыхтоўка - на спецыяльных факультэтах АПА, Брэсцкага IПК, Мiнскага гарадскога IУН.
Шырокае распаўсюджанне атрымалi мэтавыя формы прыёму ў педагагiчныя вышэйшыя i сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы. Выхадцы з раёнаў, як правiла, лепш замацоўваюцца на месцах, што станоўча ўплывае на вучэбна-выхаваўчы працэс i кадравае забеспячэнне сiстэмы адукацыi.
З мэтай паляпшэння кадравага забеспячэння, умацавання сацыяльнай абароны выпускнiкоў мiнiстэрствам распрацаваны шэраг нарматыўных дакументаў: Палажэнне аб размеркаваннi выпускнiкоў дзяржаўных вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў, Палажэнне аб мэтавай падрыхтоўцы педагагiчных кадраў у вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных установах, Палажэнне аб мэтавай кантрактнай падрыхтоўцы спецыялiстаў, прынята Пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь "Аб устанаўленнi выплат выпускнiкам дзяржаўных спецыяльных навучальных устаноў, накiраваных у раёны, размешчаныя ў зонах радыяцыйнага забруджання". Усе вышэйназваныя дакументы скiраваны на тое, каб упарадкаваць сiстэму фармiравання структуры i аб'ёму падрыхтоўкi педагагiчных кадраў у вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных установах Рэспублiкi Беларусь.
Варта адзначыць работу ў гэтым накiрунку Гомельскай вобласцi. Зладжаная сiстэма кадравай работы дазволiла ўпершыню за апошнiя 5 гадоў забяспечыць выкладанне ўсiх прадметаў школьнага цыкла ў забруджаных раёнах вобласцi.
Усё гэта дазваляе зрабiць вывад, што ў блiжэйшыя два гады праблема кадравага забеспячэння навучальных устаноў рэспублiкi ў асноўным будзе вырашана.
У дашкольных установах Рэспублiкi Беларусь працуе 54196 педагогаў, 37% з iх маюць вышэйшую адукацыю, 2% - незакончаную вышэйшую, больш за 58% - сярэднюю спецыяльную i 2,5% - агульную сярэднюю. Сучасны ўзровень развiцця педагагiчнай тэорыi i практыкi, якi арыентаваны на стварэнне гiбкай, шматфункцыянальнай сiстэмы дашкольнай адукацыi, прадугледжвае адпаведныя карэляцыi ў сiстэме падрыхтоўкi спецыялiстаў. Шляхi вырашэння акрэсленай праблемы бачацца перш за ўсё ва ўзмацненнi iнтэграцыйных пачаткаў у працэсе прафесiйна-педагагiчнай падрыхтоўкi i ўвядзеннi спецыяльнасцей, якiя ў значнай ступенi будуць адпавядаць новым тыпам i вiдам дашкольных устаноў (педагога дзяцiнства, якi будзе ажыццяўляць педагагiчны працэс з дзецьмi ад 3 да 10 гадоў ва ўстанове "школа - дзiцячы сад"; малодшага выхавальнiка, менеджэра па дашкольнай адукацыi i iнш.).
Вучэбна-выхаваўчы працэс у прафесiянальна-тэхнiчных навучальных установах сiстэмы Мiнiстэрства адукацыi забяспечваюць 13505 кiруючых i iнжынерна-педагагiчных работнiкаў, у тым лiку 3867 выкладчыкаў i 7166 майстроў вытворчага навучання. З агульнай колькасцi кiруючых i педагагiчных работнiкаў 7378 чал. (54,6%) маюць вышэйшую i 5534 чал. (41,0%) - сярэднюю спецыяльную адукацыю, 1036 чал. (7,7%) - вышэйшую, 4712 чал. (34,9%) - першую, 4235 чал. (31,4%) - другую квалiфiкацыйную катэгорыi. Пры гэтым на працягу трох апошнiх гадоў колькасць педагогаў з вышэйшай адукацыяй, а таксама з вышэйшай i першай квалiфiкацыйнай катэгорыяй павялiчылася адпаведна на 0,5% i 10,1%.
Разам з тым пры адносна здавальняючым забеспячэннi прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў педагагiчнымi кадрамi ў колькасным плане, iснуюць пэўныя праблемы iх якаснага складу. Так, напрыклад, пры некаторым павышэннi адукацыйнага ўзроўню педкадраў у цэлым назiраецца тэндэнцыя знiжэння колькасцi працуючых педагогаў, якiя маюць спецыяльную педагагiчную адукацыю (1995 г. - 74,4%, 1996 г. - 71,8%, 1997 г. - 66,9%). Асаблiва вострай з'яўляецца праблема адпаведнай псiхолага-педагагiчнай падрыхтоўкi майстроў вытворчага навучання (1995 г. - 66,2%, 1997 г. - 54,3%), выкладчыкаў агульнапрафесiянальных i спецыяльных дысцыплiн (1995 г. - 78,4%, 1997 г. - 64,6%). Павялiчваецца доля iнжынерна-педагагiчных работнiкаў перадпенсiённага i пенсiённага ўзросту (1995 г. - 12,7%, 1997 г. - 14,7%).
Патрэбнасць навучальных устаноў прафтэхадукацыi ў майстрах вытворчага навучання, выкладчыках агульнапрафесiянальных i спецыяльных дысцыплiн з адпаведнай псiхолага-педагагiчнай падрыхтоўкай забяспечваецца ў асноўным у тых галiнах эканомiкi рэспублiкi, дзе падрыхтоўка кадраў у ПТНУ ажыццяўляецца ў найбольшых аб'ёмах (машынабудаванне, будаўнiцтва, сельская гаспадарка, лёгкая прамысловасць). У той жа час каля 70% прафесiй дзеючага Часовага пералiку для падрыхтоўкi рабочых у прафесiянальна-тэхнiчных навучальных установах не з'яўляюцца масавымi, для забеспячэння навучальнага працэсу па гэтых прафесiях патрабуецца абмежаваная колькасць педагогаў, што не дазваляе камплектаваць групы па адпаведных спецыяльнасцях у ССНУ i ВНУ. З улiкам гэтага неабходна прадугледзець падрыхтоўку кадраў па здвоеных спецыяльнасцях у тэхнiчных ВНУ.
Iснуюць пэўныя праблемы з павышэннем квалiфiкацыi працуючых педагогаў. Так, у 1997 г. з 13505 iнжынерна-педагагiчных работнiкаў толькi 1372 чал. (10,2%) павысiлi сваю квалiфiкацыю, у той час як для забеспячэння 5-гадовай перыядычнасцi павышэння квалiфiкацыi гэта лiчба павiнна быць прыкладна ў два разы большай. Неабходны пошук гiбкiх формаў i метадаў, аптымальных тэрмiнаў навучання i сур'ёзнай адпрацоўкi праграмы iх курсавой перападрыхтоўкi.
У сярэднiх спецыяльных навучальных установах краiны працуюць больш за 11,6 тысяч педагагiчных работнiкаў, 93,9% з iх маюць вышэйшую, 4% - незакончаную вышэйшую адукацыю.
У тэхнiкумах i каледжах працуе 2300 выкладчыкаў, з iх 2025, цi 98%, маюць вышэйшую адукацыю, у тым лiку па катэгорыях: 17% - вышэйшую, 48% - першую, 26% - другую, 9% - без катэгорыi. Але выклiкае трывогу той факт, што сярод выкладчыкаў ССНУ 26% пенсiённага ўзросту i iх колькасць з кожным годам павялiчваецца.
Палепшыўся якасны састаў выкладчыкаў у вышэйшых навучальных установах, педагагiчных вучылiшчах i каледжах. На сённяшнi дзень у вышэйшых навучальных установах працуе 9,2 тыс. выкладчыкаў, з iх 4554 чал. з вучонымi ступенямi i званнямi.
Прафесарска-выкладчыцкi састаў на працягу апошнiх гадоў практычна не мяняецца па ўзросту, каля 36% прафесарска-выкладчыцкага саставу пенсiённага i перадпенсiённага ўзросту.
Беларусь апярэджвае Расiю, Лiтву, Польшчу i шэраг краiн далёкага замежжа па ўдзельнай вазе спецыялiстаў з вышэйшай адукацыяй, якiя працуюць у школе.
Органамi адукацыi рэспублiкi ўдзяляецца значная ўвага падбору i расстаноўцы кiруючых кадраў. Самая шматлiкая катэгорыя кiраўнiкоў у сiстэме адукацыi - дырэктары школ, iх намеснiкi, усяго 12151 чалавек. Усе дырэктары (уключаючы гiмназii, лiцэi, каледжы) сярэднiх дзённых агульнаадукацыйных школ маюць вышэйшую адукацыю. Толькi 50 намеснiкаў дырэктараў школ не маюць вышэйшай адукацыi (Брэсцкая - 1, Вiцебская - 11, Гомельская - 15, Гродзенская - 1, Мiнск - 1, Мiнская - 15, Магiлёўская - 6).
Пошук новых арганiзацыйных форм кiравання рэгiянальнай сiстэмай адукацыi абумовiў пашырэнне творчага ўплыву грамадства, забеспячэнне самастойнасцi органаў адукацыi, навучальных устаноў. Законам "Аб мясцовым кiраваннi i самакiраваннi" прадугледжана перадача значнай часткi кiруючых функцый на месцы. Аднак практыка работы пацвярджае неабходнасць больш цеснага ўзаемадзеяння i каардынацыi памiж аддзеламi i ўпраўленнямi адукацыi ў вырашэннi пытанняў работы з упраўленчымi i кiруючымi кадрамi.
У рэспублiцы склалася пэўная сiстэма павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў. У 1996 - 1997 гг. пяць абласных iнстытутаў удасканалення настаўнiкаў рэарганiзаваны ў iнстытуты павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў адукацыi, што дало магчымасць змянiць iх арганiзацыйную структуру, забяспечыць больш эфектыўную арганiзацыю i правядзенне паслядыпломнай адукацыi педкадраў. Адначасова павысiўся статус Рэспублiканскага iнстытута павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў адукацыi, якi ў 1997 годзе рэарганiзаваны ў Акадэмiю паслядыпломнай адукацыi.
Праведзеная рэарганiзацыя абласных iнстытутаў удасканалення настаўнiкаў востра паставiла пытанне аб забяспечанасцi iх навукова-педагагiчнымi кадрамi. З гэтай мэтай на Акадэмiю паслядыпломнай адукацыi ўскладзены функцыi па арганiзацыi, навуковаму кiраўнiцтву, каардынацыi i метадычным забеспячэннi мэтавай падрыхтоўкi навукова-педагагiчных i навуковых кадраў для абласных iнстытутаў. У вынiку праведзенай работы з усiх рэгiёнаў рэспублiкi залiчана ў аспiрантуру Акадэмii на навучанне 40 мэтавых аспiрантаў i 88 суiскальнiкаў.
Разам са структурнымi пераўтварэннямi сеткi навучальных устаноў павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў унесены дапаўненнi i папраўкi да нарматыўных дакументаў, якiя рэгламентуюць iх дзейнасць. Усяго ў гэтым накiрунку распрацавана 25 нарматыўна-прававых дакументаў. Уведзена камп'ютэрная сiстэма збору i абагульнення планавай справаздачнай iнфармацыi па арганiзацыi i зместу вучэбнага працэсу ва ўстановах паслядыпломнай адукацыi. Зацверджаны пералiк спецыяльнасцей, спецыялiзацый i квалiфiкацый перападрыхтоўкi кадраў, якi пастаянна дапаўняецца i ўдакладняецца. Распрацаваны новыя патрабаваннi да асноўнай вучэбна-плануючай дакументацыi сiстэмы прафесiянальнага навучання кадраў. Акадэмiяй паслядыпломнай адукацыi распрацавана план-карта навуковых даследаванняў у галiне павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi педкадраў, створаны банк даных iнавацыйных методык i педагагiчнага вопыту. Рэспублiканскiм iнстытутам прафесiянальнай адукацыi падрыхтавана i зацверджана "Канцэпцыя прафесiянальнай педагагiчнай адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь", Рэспублiканскiм iнстытутам вышэйшай школы пры БДУ створаны i ўкараняецца новы канцэптуальны падыход да арганiзацыi сiстэмнага павышэння квалiфiкацыi кiруючых кадраў вышэйшай школы Рэспублiкi Беларусь.
З мэтай удасканалення сiстэмы паслядыпломнай адукацыi ў 1996 годзе распрацавана i зацверджана Мiнiстэрствам адукацыi праграма "Асноўныя напрамкi развiцця сiстэмы павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў адукацыi". Галоўнай мэтай праграмы з'яўляецца стварэнне нарматыўна-прававых, арганiзацыйных i зместавых асноў для ажыццяўлення рэфармавання сiстэмы адукацыi, забеспячэнне прынцыпаў дзяржаўнай палiтыкi ў галiне паслядыпломнай адукацыi.
Адзначаючы пазiтыўныя змены ў дзейнасцi сiстэмы павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў адукацыi, неабходна звярнуць увагу на шэраг недахопаў i нявырашаных праблем.
Накiраванасць i эфектыўнасць навукова-даследчай i навукова-метадычнай дзейнасцi, парадак яе правядзення i вынiковасць, выкарыстанне бюджэтных сродкаў на правядзенне адзначанай работы не ў поўнай меры адпавядаюць iснуючым патрабаванням.
Недастатковымi тэмпамi ажыццяўляецца работа па ўдасканаленнi зместу паслядыпломнай адукацыi, па стварэннi ўмоў для ўкаранення iнавацыйных тэхналогiй пры павышэннi квалiфiкацыi i перападрыхтоўцы кадраў, не адпрацаваны механiзм кантролю за арганiзацыяй, якасцю i вынiкамi навучання педкадраў.
Найбольш актуальныя праблемы, якiя неабходна вырашыць, - гэта забеспячэнне высокай вынiковасцi навукова-даследчых работ, выкарыстанне новых падыходаў да зместу, формаў i метадаў павышэння квалiфiкацыi кадраў сiстэмы адукацыi, паляпшэнне якасцi iх курсавой перападрыхтоўкi, укараненне новых iнавацыйных тэхналогiй i дасягненняў псiхолага-педагагiчнай навукi ў практыку навучання.
З мэтай дасягнення станоўчых вынiкаў павышэння квалiфiкацыi педагагiчных кадраў неабходна шырэй выкарыстоўваць аўтарскiя, мэтавыя, праблемныя вiды курсаў, тэхнiчныя сродкi навучання i камп'ютэрную тэхнiку, пашыраць маштабы мiжнароднага супрацоўнiцтва ў галiне паслядыпломнай адукацыi.
Актуальным застаецца пытанне аб стварэннi спрыяльных умоў працы педагагiчным работнiкам i вырашэннi сацыяльных праблем.
На жаль, у рэспублiцы не вырашана праблема забеспячэння педагагiчных работнiкаў жыллём. Па стану на 1 студзеня 1997 года больш за 17285 сем'яў педагагiчных работнiкаў не мелi ўласнага жылля цi маюць патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў (9,2%), у тым лiку ў гарадах - 12684 (10,5%), у сельскай мясцовасцi - 4598 (6,9%). Маюць патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў 1302 сям'i прафесарска-выкладчыцкага саставу вышэйшых навучальных устаноў (12%), 408 сем'яў выкладчыкаў сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў (10,8%).
Мэтай праграмы з'яўляецца забеспячэнне ўстаноў адукацыi рэспублiкi высокаквалiфiкаванымi спецыялiстамi, больш рацыянальнае выкарыстанне педагагiчных кадраў у вырашэннi актуальных праблем, прадугледжаных рэформай агульнаадукацыйнай школы.
Паспяховаму дасягненню вызначанай мэты будуць садзейнiчаць:
- карэкцiроўка планаў прыёму на педагагiчныя спецыяльнасцi навучальных устаноў па рэгiёнах з улiкам патрэбнасцi рэспублiкi ў кадрах;
- адбор таленавiтай моладзi на педагагiчныя спецыяльнасцi (мэтавы, мэтавы кантрактны прыём, роля органаў адукацыi ў выпрацоўцы навуковага эксперыменту па нетрадыцыйных формах адбору моладзi на навучанне i iншае);
- узаемадзеянне сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi;
- удасканаленне зместу педагагiчнай адукацыi ў адпаведнасцi з патрабаваннямi рэформы агульнаадукацыйнай школы (вучэбныя планы, праграмы i iншае);
- распрацоўка новых тэхналогiй педагагiчнай адукацыi з актыўным уключэннем камп'ютэрнай тэхнiкi на ўзроўнi сусветных патрабаванняў;
- узаемадзеянне органаў кiравання адукацыяй з навучальнымi ўстановамi ў павышэннi якасцi педагагiчнай практыкi будучых педагогаў;
- узмацненне ролi выхаваўчай i пазааўдыторнай работы як неад'емнага кампанента прафесiйнай падрыхтоўкi будучага педагога;
- распрацоўка новых падыходаў у фiнансавым забеспячэннi непарыўнай педагагiчнай адукацыi, павышэннi квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў;
- удасканаленне навукова-метадычнага забеспячэння прафесiйнай дзейнасцi педагогаў.
                                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                                         Загад Мiнiстэрства адукацыi
                                         Рэспублiкi Беларусь
                                         30.01.1998 N 35
ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ПА ЗАБЕСПЯЧЭННI ПРАГРАМЫ
N  
п/п

Прадугледжаныя      
мерапрыемствы       

Выканаўцы             


Тэрмiн     
выканання  

Крынiцы   
фiнанса-  
вання     
                    I. Нарматыўнае забеспячэнне праграмы              
1  


Распрацаваць        
Канцэпцыю           
педагагiчнай        
адукацыi ў          
Рэспублiцы Беларусь 


Галоўнае ўпраўленне   
вышэйшай адукацыi,    
Галоўнае ўпраўленне   
агульнай сярэдняй     
адукацыi, упраўленне  
па рабоце з кадрамi i 
прававым забеспячэннi 
IV кв.     
1999 г.    

У межах   
выдзеленых
сродкаў   
2  


Унесцi змяненнi ў   
пералiк педагагiчных
спецыяльнасцей i    
спецыялiзацый для   
вышэйшых i сярэднiх 
спецыяльных         
навучальных устаноў 
Галоўнае ўпраўленне   
вышэйшай адукацыi,    
РIПА (вучэбна-        
метадычны аддзел      
сярэдняй спецыяльнай  
адукацыi)             

II кв.     
1998 г.    

У межах   
выдзеленых
сродкаў   
3  

Распрацаваць i ва   
ўстаноўленым парадку
зацвердзiць вучэбна-
праграмную          
дакументацыю для    
новых спецыялiзацый 
спецыяльнасцi       
"Прафесiйнае        
навучанне" для ВНУ i
ССНУ                
РIВШ пры БДУ, РIПА,   
навучальныя ўстановы  
IV кв.     
1999 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   4  
Распрацаваць        
палажэнне аб парадку
i ўмовах праходжання
курса псiхолага-    
педагагiчнай        
падрыхтоўкi         
студэнтамi i        
навучэнцамi пры     
навучаннi на        
(тэхнiчным)         
факультэце          
(аддзяленнi) ВНУ i  
ССНУ                
Упраўленнi i аддзелы  
Мiнiстэрства адукацыi I кв.      
1999 г.    У межах   
выдзеленых
сродкаў   


5  
Распрацаваць        
механiзм адбору     
навучэнцаў ПТНУ i   
ССНУ, здольных да   
педагагiчнай        
выхаваўчай работы,  
распрацаваць i      
зацвердзiць         
палажэнне аб парадку
i ўмовах iх прыёму ў
вышэйшыя i сярэднiя 
спецыяльныя ўстановы
па спецыяльнасцях   
"Прафесiянальнае    
навучанне",         
"Працоўнае          
навучанне"          
Упраўленне            
прафесiянальна-       
технiчнай адукацыi,   
упраўленне сярэдняй   
спецыяльнай адукацыi, 
Галоўнае ўпраўленне   
вышэйшай адукацыi,    
упраўленнi адукацыi   
абл(Мiнгар)выканкамаў 
да         
01.01.1999 У межах   
выдзеленых
сродкаў   


6  

Распрацаваць у      
рамках НДI канцэпцыю
i мадэль развiцця   
павышэння           
квалiфiкацыi i      
перападрыхтоўкi     
кадраў адукацыi ў   
сучасных умовах     
развiцця Рэспублiкi 
Беларусь            
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi              1998 г.    

У межах   
выдзеленых
сродкаў   7  
Унесцi змены ў      
вучэбныя планы i    
праграмы для        
перападрыхтоўкi ўсiх
катэгорый           
настаўнiкаў,        
звярнуўшы асаблiвую 
ўвагу на псiхолага- 
педагагiчную i      
метадычную          
падрыхтоўку для     
работы ва ўмовах    
дыферэнцыяцыi       
навучання з улiкам  
асаблiвасцей        
гарадской i сельскай
школы               
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi              


1998 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   


        II. Аб'ёмы i iструктура падрыхтоўкi педагагiчных кадраў       
1  


Прааналiзаваць      
забяспечанасць      
навучальных устаноў 
педагагiчнымi       
кадрамi ў           
адпаведнасцi з      
дзеючымi            
нарматывамi, iх     
якасны састаў у     
разрэзе канкрэтных  
спецыяльнасцей i    
вызначыць           
перспектыўную       
патрэбнасць па      
кожнай з iх         
Упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi,         
упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў,        
Мiнскага гарвыканкама 

IV кв.     
1998 г.    

У межах   
выдзеленых
сродкаў   
2  Удасканалiць        
падрыхтоўку         
педагагiчных кадраў 
для                 
агульнаадукацыйных  
школ з улiкам       
асноўных накiрункаў 
яе рэфармавання     
Педагагiчныя ВНУ,     
педвучылiшчы,         
педкаледжы            

1999 - 2000
гг.        


У межах   
выдзеленых
сродкаў   

3  

Аптымiзаваць аб'ёмы 
падрыхтоўкi         
педагагiчных кадраў 
у педкаледжах i     
вучылiшчах з улiкам 
рэальнай патрэбнасцi
ў спецыялiстах.     
Удасканалiць пералiк
спецыяльнасцей,     
спецыялiзацый i     
дадатковых          
спецыяльнасцей      
педагагiчнага       
профiлю             
Упраўленне сярэдняй   
спецыяльнай адукацыi, 
Упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi,         
упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў i       
Мiнскага гарвыканкама 


IV кв.     
1998 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   5  
Прадугледзець у     
вышэйшых навучальных
установах           
падрыхтоўку         
выкладчыкаў         
iнтэграваных курсаў 
для                 
агульнаадукацыйных  
школ                
Галоўнае ўпраўленне   
агульнай сярэдняй     
адукацыi,             
педагагiчныя ВНУ      

III кв.    
1999 г.    У межах   
выдзеленых
сродкаў   


6  

Арганiзаваць прыём  
педагагiчных кадраў 
у ПТНУ i ССНУ (па   
новых               
спецыялiзацыях) на  
спецыяльнасць       
"Прафесiянальнае    
навучанне" з улiкам 
вызначанай          
патрэбнасцi         
Упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў,        
Мiнскага              
гарвыканкама, ВНУ i   
ССНУ                  

III кв.    
2000 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   7  

Удакладнiць пералiк 
спецыялiзацый па    
спецыяльнасцi       
"Прафесiянальнае    
навучанне" (для ВНУ 
i ССНУ), па якiх    
мэтазгодна          
арганiзацыя         
падрыхтоўкi майстроў
вытворчага навучання
i выкладчыкаў       
агульнапрафесiяналь-
ных i спецыяльных   
дысцыплiн для       
прафесiянальна-     
тэхнiчных i сярэднiх
спецыяльных         
навучальных устаноў,
i навучальныя       
ўстановы, дзе яна   
можа быць           
арганiзавана        
Аддзел павышэння      
квалiфiкацыi i        
перападрыхтоўкi       
спецыялiстаў,         
упраўленне сярэдняй   
спецыяльнай адукацыi, 
упраўленне            
прафесiянальна-       
тэхнiчнай адукацыi,   
РIВШ пры БДУ, РIПА    
III кв.    
1998 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   8  

Прааналiзаваць      
работу РIПА па      
арганiзацыi         
павышэння           
квалiфiкацыi        
майстроў вытворчага 
навучання,          
выкладчыкаў         
агульнапрафесiяналь-
ных i спецыяльных   
дысцыплiн,          
метадыстаў,         
псiхолагаў (на базе 
вышэйшай i сярэдняй 
спецыяльнай         
адукацыi),          
эфектыўнасць iх     
навучання i пры     
неабходнасцi ўнесцi 
неабходныя змяненнi 
ў вучэбныя планы i  
праграмы            
Упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi, аддзел  
павышэння             
квалiфiкацыi i        
перападрыхтоўкi       
спецыялiстаў,         
упраўленне сярэдняй   
спецыяльнай адукацыi  

II кв.     
1999 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   9  Прааналiзаваць      
забяспечанасць      
навучальных устаноў 
педагогамi-         
арганiзатарамi,     
сацыяльнымi         
педагогамi i        
псiхолагамi ў       
адпаведнасцi з      
дзеючымi            
нарматывамi, iх     
якасны састаў i     
вызначыць           
перспектыўную       
патрэбнасць па      
кожнай катэгорыi    
Галоўнае ўпраўленне   
сацыяльнай i          
выхаваўчай работы,    
Галоўнае ўпраўленне   
агульнай сярэдняй     
адукацыi, упраўленне  
сярэдняй спецыяльнай  
адукацыi, упраўленне  
прафесiйна-тэхнiчнай  
адукацыi, абласныя    
(Мiнскае гарадское)   
упраўленнi адукацыi   
II кв.     
1998 г.    


У межах   
выдзеленых
сродкаў   

10 Прааналiзаваць      
якасць падрыхтоўкi  
спецыялiстаў у      
дзяржаўных ВНУ, у   
тым лiку на         
камерцыйнай аснове, 
а таксама i ў       
недзяржаўных па     
спецыяльнасцях      
"Псiхалогiя" i      
"Практычная         
псiхалогiя"         
Галоўнае ўпраўленне   
сацыяльнай i          
выхаваўчай работы,    
Галоўнае ўпраўленне   
вышэйшай адукацыi     II кв.     
1999 г.    


У межах   
выдзеленых
сродкаў   

11 Прааналiзаваць      
якасць              
перападрыхтоўкi     
псiхолагаў,         
сацыяльных          
педагогаў,          
педагогаў-          
арганiзатараў у     
навучальных         
установах           
(падраздзяленнях)   
павышэння           
квалiфiкацыi i      
перападрыхтоўкi     
кадраў розных форм  
уласнасцi           
Галоўнае ўпраўленне   
сацыяльнай выхаваўчай 
работы, аддзел        
павышэння             
квалiфiкацыi i        
перападрыхтоўкi       
спецыялiстаў          

I кв.      
2000 г.    


У межах   
выдзеленых
сродкаў   

12 
Працягваць работу па
ўмацаваннi саставу  
педагагiчных кадраў 
усiх спецыяльнасцей 
з лiку выпускнiкоў  
вышэйшых, сярэднiх  
спецыяльных         
навучальных устаноў,
ахопу завочнай      
формай навучання    
настаўнiкаў, якiя   
маюць сярэднюю,     
сярэднюю спецыяльную
адукацыю.           
Забяспечыць замену  
настаўнiкаў, якiя не
маюць педагагiчнай  
адукацыi i не       
навучаюцца завочна, 
спецыялiстамi з     
адпаведнай адукацыяй
Упраўленнi i аддзелы  
адукацыi, упраўленне  
па рабоце з кадрамi i 
прававым забеспячэннi,
Галоўнае ўпраўленне   
вышэйшай адукацыi,    
аддзел па праблемах   
вынiкаў катастрофы на 
ЧАЭС                  
1998 - 2000
гг.        У межах   
выдзеленых
сродкаў   


                III. Падрыхтоўка навукова-педагагiчных кадраў         
1  
Удасканалiць        
падрыхтоўку         
навукова-           
педагагiчных i      
навуковых кадраў на 
базе аспiрантуры i  
дактарантуры        
вышэйшых навучальных
устаноў             
Упраўленне            
падрыхтоўкi навуковых 
кадраў i каардынацыi  
навуковых             
даследаванняў, ВНУ    
1998 - 2000
гг.        У межах   
выдзеленых
сродкаў   


2  


Ажыццявiць          
падрыхтоўку         
навукова-           
педагагiчных кадраў 
вышэйшай            
квалiфiкацыi праз   
Акадэмiю            
паслядыпломнай      
адукацыi для        
рэгiёнаў рэспублiкi 
з улiкам            
назапашанага вопыту 
ў гэтым накiрунку   
патрэбнасцей        
рэгiёнаў            
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi              
1998 - 2002
гг.        

У межах   
выдзеленых
сродкаў   
3  


Забяспечыць         
вышэйшыя, сярэднiя  
спецыяльныя i       
навучальныя ўстановы
новага тыпу         
кiраўнiкамi,        
навукова-           
педагагiчнымi i     
выкладчыцкiмi       
кадрамi з высокай   
прафесiйнай,        
псiхолага-          
педагагiчнай i      
метадычнай          
падрыхтоўкай        
Упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi, ВНУ     
1998 - 2000
гг.        

У межах   
выдзеленых
сродкаў   
4  

Прыняць дадатковыя  
меры па эфектыўным  
укараненнi ў        
практыку работы     
навучальных устаноў 
дасягненняў айчыннай
i замежнай          
псiхолага-          
педагагiчнай навукi,
удасканальваць      
методыку            
эксперыментальнай   
работы, звярнуўшы   
асаблiвую ўвагу на  
распрацоўку праблем,
вызначаных рэформай 
агульнаадукацыйнай  
школы               
Упраўленне            
падрыхтоўкi навуковых 
кадраў i каардынацыi  
навуковых             
даследаванняў         

1998 - 2000
гг.        
У межах   
выдзеленых
сродкаў   5  


Забяспечыць         
пастаяннае i        
планамернае         
павышэнне           
квалiфiкацыi        
выкладчыцкiх кадраў 
ВНУ i ССНУ.         
Павышэнне ix        
квалiфiкацыi        
ажыццяўляць праз    
IПК, ФПК, а таксама 
шляхам стажыроўкi на
базе вядучых ВНУ    
рэспублiкi i за яе  
межамi              
Аддзел павышэння      
квалiфiкацыi i        
перападрыхтоўкi       
спецыялiстаў, ВНУ,    
ССНУ                  


1998 - 2000
гг.        

У межах   
выдзеленых
сродкаў   
      IV. Навукова-метадычнае забеспячэнне павышэння квалiфiкацыi     
                       i перападрыхтоўкi кадраў                       
1  

Распрацаваць i      
зацвердзiць у       
вызначаным парадку  
ведамасныя          
нарматыўныя         
дакументы:          


- Аб сiстэме        
кiравання           
прафесiйным ростам, 
ацэнцы дзейнасцi i  
якасцi работы       
кiраўнiкоў i        
спецыялiстаў        
адукацыi            
Аддзел павышэння      
квалiфiкацыi i        
перападрыхтоўкi       
спецыялiстаў,         
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi              

I кв.      
1998 г.    


У межах   
выдзеленых
сродкаў   - Аб метадычнай     
рабоце ў сiстэме    
адукацыi (на        
рэспублiканскiм,    
раённым, гарадскiм  
узроўнях, на ўзроўнi
адукацыйных устаноў)
i пералiку службовых
абавязкаў,          
рознаўзроўневых     
квалiфiкацыйных     
патрабаваннях да    
метадыстаў IПК, РМК,
ГМЦ                 
Аддзел павышэння      
квалiфiкацыi i        
перападрыхтоўкi       
спецыялiстаў,         
упраўленнi адукацыi   
абласнога (Мiнскага   
гарадскога)           
выканкамаў            


II кв.     
1998 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   
- Аб адзiных нормах 
часу па ўлiку       
вучэбнай,           
метадычнай,         
навуковай i iншых   
вiдаў работ         
прафесарска-        
выкладчыцкага       
саставу ў сiстэме   
павышэння           
квалiфiкацыi i      
перападрыхтоўкi     
кадраў              
Аддзел павышэння      
квалiфiкацыi i        
перападрыхтоўкi       
спецыялiстаў,         
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi              


II кв.     
1998 г.    У межах   
выдзеленых
сродкаў   


3  
Ажыццявiць у рамках 
мэтавай праграмы    
"Пачатковая школа"  
сумесна з абласнымi 
навучальнымi        
ўстановамi          
паслядыпломнай      
адукацыi            
арганiзацыйную i    
навукова-метадычную 
работу па           
апераджальнай       
падрыхтоўцы         
метадыстаў,         
кiраўнiкоў          
метадычных          
аб'яднанняў, школ i 
дзiцячых дашкольных 
устаноў, настаўнiкаў
пачатковых класаў,  
практычных          
псiхолагаў,         
выхавальнiкаў       
дзiцячых дашкольных 
устаноў             
Галоўнае ўпраўленне   
агульнай сярэдняй     
адукацыi, Акадэмiя    
паслядыпломнай        
адукацыi              
I кв.      
2000 г.    У межах   
выдзеленых
сродкаў   


4  

Перайсцi на новую   
сiстэму планавання  
кантынгенту слухачоў
з мэтай             
максiмальнага       
забеспячэння        
патрабаванняў галiны
ў своечасовым i     
якасным павышэннi   
квалiфiкацыi. З     
гэтай мэтай         
абагульнiць банк    
даных па колькасцi  
педагагiчных кадраў 
у разрэзе службовых 
катэгорый i iх      
размеркаваннi па    
адпаведных          
навучальных         
установах           
паслядыпломнай      
адукацыi            
Аддзел павышэння      
квалiфiкацыi i        
перападрыхтоўкi       
спецыялiстаў,         
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi              I кв.      
1998 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   5  Забяспечыць мэтавае 
навучанне           
супрацоўнiкаў       
абласных IПК i IУН  
па праблеме         
"Кiраванне развiццём
сiстэмы павышэння   
квалiфiкацыi",      
выкарыстоўваючы     
гiбкую сiстэму      
блока-модульных     
комплексаў          
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi              

1998 - 2002
гг.        


У межах   
выдзеленых
сродкаў   

 V. Падбор, расстаноўка i работа з кiруючымi кадрамi ўстаноў адукацыi 
1  
Ажыццяўляць         
планамерны падбор i 
расстаноўку кадраў, 
забяспечыць iх      
стабiльнасць i разам
з тым пастаяннае    
аднаўленне з лiку   
высокаквалiфiкаваных
работнiкаў          
Упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi,         
упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў         
(Мiнскага             
гарвыканкама), ВНУ i  
ССНУ, IПК, IУН        

1998 - 2000
гг.        У межах   
выдзеленых
сродкаў   


2  

Падрыхтаваць        
рэкамендацыi органам
адукацыi па падбору 
i расстаноўцы       
кiруючых кадраў     

Упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi,         
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi              
III кв.    
1998 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   3  


Прааналiзаваць      
адукацыйны ўзровень 
кiраўнiкоў устаноў  
сiстэмы адукацыi i  
ажыццявiць          
арганiзацыйна-      
практычныя меры па  
замене кiраўнiкоў   
устаноў, якiя не    
маюць вышэйшай      
адукацыi            
Упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi,         
упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў         
(Мiнскага             
гарвыканкама)         
I кв.      
1999 г.    

У межах   
выдзеленых
сродкаў   
4  
Ажыццявiць мэтавае  
навучанне кiруючых  
кадраў (дырэктараў  
устаноў адукацыi, iх
намеснiкаў,         
арганiзатараў       
адукацыi) па        
праблеме            
"Удасканаленне      
кiраўнiцтва агульна-
адукацыйнай школай  
ва ўмовах яе        
рэфармавання"       
Упраўленнi адукацыi,  
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi, IПК, IУН    

1998 - 2000
гг.        У межах   
выдзеленых
сродкаў   


5  

Пры назначэннi на   
пасады дырэктараў i 
iх намеснiкаў       
пазбягаць           
аднапрофiльнасцi iх 
базавай адукацыi    
Упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў,        
Мiнскага гарвыканкама 1998 - 2002
гг.        
У межах   
выдзеленых
сродкаў   6  

Прааналiзаваць      
фактычны стан       
кадравага патэнцыялу
ўсiх узроўняў i ў   
адпаведнасцi з      
сучаснымi           
патрабаваннямi      
своечасова ўносiць  
змяненнi ў змест i  
арганiзацыю работы з
рэзервам кiраўнiцкiх
кадраў, удзялiць    
асаблiвую ўвагу     
стварэнню ўмоў для  
прафесiйнага росту i
вылучэння           
перспектыўных       
спецыялiстаў        
Упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi,         
упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў,        
Мiнскага гарвыканкама 
IV кв.     
1998 г.    
У межах   
выдзеленых
сродкаў   7  

Ажыццяўляць         
штогадовую          
падрыхтоўку рэзерва 
кiраўнiцкiх кадраў у
рэспублiканскiх     
навучальных         
установах           
паслядыпломнай      
адукацыi. Палепшыць 
адбор, павысiць     
патрабаваннi да     
асоб, якiх          
накiроўваюць на     
на вучобу. Выключыць
практыку назначэння 
на кiруючыя пасады  
работнiкаў, якiя не 
прайшлi навучання   
Упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi,         
упраўленнi адукацыi,  
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi, IУН         1998 - 2002
гг.        
У межах   
выдзеленых
сродкаў   8  

Пастаянна           
ажыццяўляць меры,   
якiя садзейнiчаюць  
павышэнню аўтарытэту
настаўнiка, прэстыжу
яго працы i         
прафесii. Праводзiць
конкурсы "Настаўнiк 
года", умела        
выкарыстоўваць меры 
заахвочвання,       
узнагароды, шырока  
прапагандзiраваць   
вопыт майстроў      
педагагiчнай працы  
праз мясцовыя сродкi
масавай iнфармацыi, 
радыё i тэлебачанне,
прыцягваючы ўвагу   
грамадскасцi да     
рашэння задач, якiя 
стаяць перад школай 
Упраўленнi i аддзелы  
Мiнiстэрства, Акадэмiя
паслядыпломнай        
адукацыi, упраўленнi  
адукацыi              
аблвыканкамаў,        
Мiнскага гарвыканкама 1998 - 2002
гг.        
У межах   
выдзеленых
сродкаў   9  

Пры падборы кадраў  
для ўстаноў         
адукацыi раённага i 
абласнога звенняў   
строга              
прытрымлiвацца      
нарматыўных         
дакументаў аб       
назначэннi на работу
лепшых настаўнiкаў i
кiраўнiкоў з        
адпаведнай адукацыяй
i педагагiчным      
стажам. Прымаць меры
па своечасовым      
абнаўленнi          
калектываў          
упраўленняў i       
аддзелаў адукацыi   
аблгаррайвыканкамаў 
i падведамных iм    
устаноў             
Упраўленнi i аддзелы  
мiнiстэрства,         
упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў,        
Мiнскага гарвыканкама 

1998 - 2002
гг.        
У межах   
выдзеленых
сродкаў   10 


Увесцi практыку     
нядзельнай          
стажыроўкi ў апараце
Мiнiстэрства        
адукацыi            
новапрызначаемых    
загадчыкаў          
гарадскiмi, раённымi
ўпраўленнямi        
адукацыi.           
Рэкамендаваць       
абласным, Мiнскаму  
гарадскому          
ўпраўленням адукацыi
праводзiць          
аналагiчную работу з
кiруючымi кадрамi   
рэгiёнаў, якiя      
толькi прызначаны   
Упраўленнi i аддзелы  
мiнiстэрства,         
упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў,        
Мiнскага гарвыканкама 


1998 - 2002
гг.        

У межах   
выдзеленых
сродкаў   
                   Арганiзацыйна-упраўленчае забеспячэнне             
1  Стварыць з мэтай    
iнфарматызацыi      
сiстэмы             
паслядыпломнай      
адукацыi сетку      
тэлекамунiкацыйнай i
электроннай пошты   
для аператыўнага    
абмену навуковай,   
метадычнай, вучэбнай
i статыстычнай      
iнфармацыяй         
Рэспублiканскiя i     
абласныя вучэбныя     
ўстановы              
паслядыпломнай        
адукацыi              1998 - 1999
гг.        


У межах   
выдзеленых
сродкаў   

2  Забяспечыць         
рэалiзацыю          
Прэзiдэнцкай        
праграмы "Дзецi     
Чарнобыля" ў частцы 
будаўнiцтва         
службовага жылля для
педагогаў, якiя     
працуюць у раёнах,  
пацярпеўшых ад      
аварыi на           
Чарнобыльскай АЭС   
Аддзел па праблемах   
вынiкаў катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС,    
упраўленнi адукацыi   
аблвыканкамаў,        
Мiнскага гарвыканкама 


1998 - 2002
гг.        


У межах   
выдзеленых
сродкаў   

3  

Дапрацаваць         
Палажэнне i выйсцi з
прапановай у Савет  
Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь "Аб        
увядзеннi           
кантрактнай сiстэмы 
найму на работу     
педагагiчных        
работнiкаў"         
Аддзел па праблемах   
вынiкаў катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС,    
упраўленне па рабоце  
з кадрамi i прававым  
забеспячэннi          
1998 г.    

У межах   
выдзеленых
сродкаў   4  


Стварыць банкi даных
аб лепшым           
педагагiчным вопыце 
i выкарыстаннi новых
тэхналогiй у        
навучальна-         
выхаваўчым працэсе  
Акадэмiя              
паслядыпломнай        
адукацыi, упраўленнi  
адукацыi              
аблвыканкамаў i       
Мiнскага гарвыканкама 

III кв.    
1999 г.    

У межах   
выдзеленых
сродкаў   
5  


Арганiзаваць работу 
цэнтраў             
даiнстытуцкай       
падрыхтоўкi         
навучэнскай моладзi 
ў раёнах, якiя      
пацярпелi ад        
катастрофы на       
Чарнобыльскай АЭС, i
ўзяць iх работу пад 
кантроль            
Галоўнае ўпраўленне   
вышэйшай адукацыi,    
аддзел па праблемах   
вынiкаў катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС     


1998 - 2002
гг.        База данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности