Скачать этот документ в pdf


Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
Республики Беларусь 30 мая 1995 г. N 909/12

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 декабря 1999 г. N 8/2233

ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
30 мая 1995 г. N 197
АБ ЗМЯНЕННI П. 5 ТЫПАВЫХ ПРАВIЛАЎ ПРЫЁМУ Ў ВЫШЭЙШЫЯ
НАВУЧАЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ НА 1995 ГОД,
ЗАЦВЕРДЖАНЫХ ЗАГАДАМ АД 23.12.94 Г. N 420 I П. 11
ПРАВIЛАЎ ПРЫЁМУ Ў СЯРЭДНIЯ СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ
ЎСТАНОВЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, ЗАЦВЕРДЖАНЫХ ЗАГАДАМ
АД 27.01.95 Г. N 36
У адпаведнасцi з вынiкамi рэспублiканскага рэферэндума ад 14 мая 1995 года i на падставе рашэння калегii Мiнiстэрства адукацыi i навукi ад 29.05.95 г. ЗАГАДВАЮ:
1. Пункт 5 Тыпавых правiлаў прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь на 1995 год, заяверджаны загадам ад 23.12.94 г. N 420 (рэгiстрацыйны N 649/12 ад 23.12.94 г.) выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"ВНУ вызначае пералiк з 3 - 5 уступных экзаменаў, адзiн з iх - па беларускай мове i лiтаратуры цi рускаi мове i лiтаратуры абiтурыенты могуць здаваць па выбары. Выключэннем з'яўляецца спецыяльнасць "Беларуская мова i лiтаратура", пры паступленнi на якую, абiтурыенты здаюць уступны экзамен па беларускай мове i лiтаратуры".

ZakonBy.net: примечание.
Пункт 2 фактически утратил силу в связи с изданием приказа Министерства образования Республики Беларусь от 17.01.1996 N 11, признавшего приказ Министерства образования и науки Республики Беларусь от 27.01.1995 N 36 утратившим силу.

2. Пункт 11 Правiлаў прыёму ў сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь, зацверджаных загадам ад 27.01.1995 г. N 36 (рэгiстрацыйны N 1733/12 ад 31.01.1995 г.) выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Абiтурыенты здаюць два ўступныя экзамены адзiн з якiх па выбару абiтурыентаў па беларускай мове i лiтаратуры цi па рускай мове i лiтаратуры (пiсьмова) праводзiцца па рашэнню прыёмнай камiсii ў выглядзе дыктоўкi, пераказу або сачынення. Выключэннем з'яўляецца спецыяльнасць "Выкладанне беларускай мовы i лiтаратуры", дзе экзамен па беларускай мове i лiтаратуры з'яўляецца абавязковым.
Другi экзамен i форму яго правядзення вызначаюць навучальныя ўстановы.
Акрамя таго, паступаючыя на асобная спецыяльнасцi культуры i мастацтва, адукацыi, архiтэктуры i будаўнiцтва, аховы здароўя i iнш. трымаюць дадатковы ўступны экзамен па спецыяльнасцi, якi вызначаецца сярэдняй спецыяльнай навучальнай установай i праводзiцца па праграме, зацверджанай органам кiравання па падначаленасцi. Экзамены па спецыяльнасцi праводзяцца ў першую чаргу".
3. Рэктарам вышэйшых навучальных устаноў рэспублiкi ўнесцi адпаведныя змяненнi ў правiлы прыёму ВНУ.
4. Рэктарам ВНУ i дырэктарам сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў рэспублiкi забяспечыць выкананне дадзенага загада.
5. Лiчыць мэтазгодным, у далейшым, увесцi ў пералiк уступных экзаменаў вышэйшых i сярэднiх спецыяльных навучальных ўстаноў два экзамены (па беларускай i рускай мове i лiтаратуры).
Галоўнаму ўпраўленню вышэйшай адукацыi (Даманеўскi Д.С.) i ўпраўленню сярэдняй спецыяльнай адукацыi (Кiрылюк Л.Я.) правесцi неабходную работу па распрацоўцы тыпавых правiлаў прыёму ў вышэйшыя i сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы на 1996 год.
6. Указаны загад ўвесцi ў дзеянне з моманту ўнясення яго ў Рэестр Дзяржаўнай рэгiстрацыi нарматыўных актаў мiнiстэрстваў, Дзяржаўных камiтэтаў i ведамстваў Рэспублiкi Беларусь i яго афiцыйнага апублiкавання.
7. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi на намеснiка мiнiстра Т.Я. Галко
Мiнiстр В.I.СТРАЖАЎБаза данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности