Скачать этот документ в pdf


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 ноября 2009 г. N 2/1603

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ноября 2009 г. N 51-З
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
Принят Палатой представителей 2 октября 2009 года
Одобрен Советом Республики 22 октября 2009 года
(в ред. Кодекса Республики Беларусь от 13.01.2011 N 243-З,
Законов Республики Беларусь от 07.01.2012 N 349-З,
от 29.12.2012 N 7-З)
Статья 1. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 26 студзеня 1990 года "Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь" у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 13 лiпеня 1998 года (ЗЗ БССР, 1990 г., N 4, арт. 46; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 28, арт. 461; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 6, 2/1173; 2007 г., N 119, 2/1321) наступныя дапаўненне i змяненнi:
1. Артыкул 10 пасля слова "пашпарт" дапоўнiць словамi "грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь, дыпламатычны i службовы пашпарты грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь".
2. Частку другую артыкула 16 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Калi асоба, якая звярнулася за выкананнем натарыяльнага дзеяння, не валодае мовай, на якой вядзецца натарыяльнае справаводства, пераклад тэксту дакумента, якi афармляецца, ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь аб натарыяце.".
3. У артыкуле 20 слова ", iншых" замянiць словамi "Рэспублiкi Беларусь, iншых войсках i".
4. Другi сказ часткi першай артыкула 21 выкласцi ў наступнай рэдакцыi: "Гэта права забяспечваецца сiстэмай дашкольных, агульнаадукацыйных устаноў, устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, спецыяльных устаноў адукацыi i сацыяльна-педагагiчных устаноў.".
5. Артыкулы 22 - 24 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Артыкул 22. Мова навучання i выхавання ў дашкольных i сацыяльна-педагагiчных установах
У Рэспублiцы Беларусь навучанне i выхаванне ў дашкольных i сацыяльна-педагагiчных установах ажыццяўляюцца на беларускай i (або) рускай мовах.
У адпаведнасцi з пажаданнямi выхаванцаў i iх законных прадстаўнiкоў па рашэнню мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, узгодненаму з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь, могуць стварацца групы ў дашкольных установах або дашкольныя ўстановы, у якiх навучанне i выхаванне ажыццяўляюцца на мове нацыянальнай меншасцi або вывучаецца мова нацыянальнай меншасцi.
Артыкул 23. Мова навучання i выхавання, вывучэнне моў у агульнаадукацыйных установах
У Рэспублiцы Беларусь навучанне i выхаванне ў агульнаадукацыйных установах ажыццяўляюцца на беларускай i (або) рускай мовах.
У агульнаадукацыйных установах вывучэнне дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь, а таксама адной з замежных моў з'яўляецца абавязковым, за выключэннем асобных катэгорый асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця. Катэгорыi асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця i парадак вывучэння iмi дзяржаўных i замежнай моў устанаўлiваюцца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь аб спецыяльнай адукацыi. Парадак вывучэння беларускай i (або) рускай моў вучнямi, якiя часова знаходзяцца на тэрыторыi рэспублiкi, устанаўлiваецца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
Асноўная мова навучання (беларуская або руская) вызначаецца заснавальнiкам агульнаадукацыйнай установы з улiкам пажаданняў вучняў i iх законных прадстаўнiкоў. Абавязковая для вывучэння замежная мова вызначаецца заснавальнiкам агульнаадукацыйнай установы з улiкам патрабаванняў дзяржавы i магчымасцей установы адукацыi.
У адпаведнасцi з пажаданнямi вучняў i iх законных прадстаўнiкоў па рашэнню мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, узгодненаму з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь, могуць стварацца класы ў агульнаадукацыйных установах або агульнаадукацыйныя ўстановы, у якiх навучанне i выхаванне ажыццяўляюцца на мове нацыянальнай меншасцi або вывучаецца мова нацыянальнай меншасцi.
Артыкул 24. Мова навучання i выхавання ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi
У Рэспублiцы Беларусь навучанне i выхаванне ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, ажыццяўляюцца на беларускай i (або) рускай мовах. Ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыi, навучанне i выхаванне таксама могуць ажыццяўляцца на iншых мовах пры атрыманнi адукацыi замежнымi грамадзянамi.
Беларуская мова ва ўстановах, якiя забяспечваюць атрыманне прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, вывучаецца незалежна ад iх падпарадкаванасцi i форм уласнасцi.".
6. Артыкул 29 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Артыкул 29. Мова аб'яў, паведамленняў i рэкламы
Тэксты афiцыйных аб'яў, паведамленняў, плакатаў, афiш i iншай iнфармацыi выконваюцца на беларускай i (або) рускай мовах.
Рэклама размяшчаецца (распаўсюджваецца) на беларускай i (або) рускай мовах. Гэта палажэнне не распаўсюджваецца на рэкламу, што размяшчаецца (распаўсюджваецца) на радыё, тэлебачаннi цi ў друкаваных выданнях, якiя ажыццяўляюць дзейнасць выключна на замежных мовах, рэкламу зарэгiстраваных таварных знакаў i (або) знакаў абслугоўвання, а таксама на рэкламу, што змяшчае агульнапрынятыя замежныя тэрмiны i абазначэннi, якiя ўвайшлi ў прымяненне ў арыгiнальным напiсаннi i не маюць абазначэння на беларускай i (або) рускай мовах, або запрашэнне на работу цi вучобу асоб, якiя свабодна валодаюць замежнымi мовамi.
У рэкламе дапускаецца выкарыстанне разам з беларускай i (або) рускай мовамi замежнай мовы пры ўмове iдэнтычнасцi па зместу i тэхнiчнаму афармленню тэксту на замежнай мове тэксту на беларускай i (або) рускай мовах.".
Статья 2. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 18 мая 2004 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, арт. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 87, 2/1031) наступныя змяненнi:
1. У абзацы трынаццатым артыкула 12 словы "устаноў адукацыi, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй," замянiць словамi "агульнаадукацыйных устаноў, устаноў, што забяспечваюць атрыманне".
2. Артыкул 45 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Артыкул 45. Установы адукацыi ў галiне культуры
1. Да ўстаноў адукацыi ў галiне культуры адносяцца ўстановы, якiя падпарадкоўваюцца Мiнiстэрству культуры Рэспублiкi Беларусь або галоўным упраўленням, упраўленням, аддзелам культуры мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў i забяспечваюць атрыманне агульнай базавай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай i паслявузаўскай адукацыi, павышэнне квалiфiкацыi i перападрыхтоўку работнiкаў культуры, а таксама пазашкольнае выхаванне i навучанне ў сферы культуры.
2. Установы адукацыi, якiя не адносяцца да ўстаноў адукацыi ў галiне культуры, могуць вырашаць асобныя задачы ў галiне культуры.".
Статья 3. Утратила силу.
(статья 3 утратила силу с 1 сентября 2011 года. - Кодекс Республики Беларусь от 13.01.2011 N 243-З)
Статья 4. Утратила силу.
(статья 4 утратила силу с 1 января 2013 года. - Закон Республики Беларусь от 29.12.2012 N 7-З)
Статья 5. Абзац двадцать второй статьи 4 Закона Республики Беларусь от 3 ноября 1992 года "Об обороне" в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 28, ст. 493; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 84, 2/878) изложить в следующей редакции:
"допризывную и физическую подготовку в соответствии с образовательными стандартами в учреждениях образования при осуществлении ими обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования;".
Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года "О физической культуре и спорте" в редакции Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 299; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 135, 2/1000; 2006 г., N 114, 2/1247) следующие изменения:
1. В статье 19:
в пунктах 2 и 6 слова "санитарно-гигиеническими требованиями" заменить словами "требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов";
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4. Физическое воспитание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального образования, на III ступени общего среднего образования в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования, осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов:
4.1. на уроках по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" ("Физическая культура");
4.2. при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и туристических мероприятий.
5. Обязательные уроки по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" ("Физическая культура") проводятся в течение всего периода обучения:
5.1. не реже двух раз в учебную неделю в общеобразовательных учреждениях, на III ступени общего среднего образования в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;
5.2. не реже трех раз в учебную неделю в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Для проведения дополнительной физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и туристической работы в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, организуется работа кружков, групп, секций по видам спорта.".
2. Пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"2. Физическая подготовка граждан к военной службе проводится в соответствии с образовательными стандартами в учреждениях образования при осуществлении ими обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования.".
3. Статью 25 изложить в следующей редакции:
"Статья 25. Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса в средних школах - училищах олимпийского резерва
Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса в средних школах - училищах олимпийского резерва осуществляется в соответствии с законодательством.".
Статья 7. В абзаце пятом части третьей статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 2, ст. 6; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 93, 2/982) слово "школы" заменить словами "общеобразовательные учреждения".
Статья 8. Утратила силу.
(статья 8 утратила силу. - Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 N 349-З)
Статья 9. У абзацы сёмым часткi першай артыкула 20 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 лiпеня 1999 года "Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамёствах) у Рэспублiцы Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 56, 2/62) словы "ва ўстановах дашкольнай i агульнай сярэдняй адукацыi, а таксама" замянiць словамi "у дашкольных, агульнаадукацыйных установах, а таксама ва ўстановах".
Статья 10. Внести в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 80, 2/70; 2007 г., N 183, 2/1369) следующие изменения:
1. Из пункта 1 части первой статьи 26 и статьи 344 слова "паспорт или иной" исключить.
2. В пункте 4 части второй статьи 120, пункте 9 части второй статьи 166, пункте 1 абзаца третьего части четвертой статьи 168, статье 206, названии и части первой статьи 207, названии и части первой статьи 208 слова "(сменных) общеобразовательных учреждениях" заменить словом "школах".
Статья 11. Утратила силу.
(статья 11 утратила силу с 1 сентября 2011 года. - Кодекс Республики Беларусь от 13.01.2011 N 243-З)
Статья 12. Утратила силу.
(статья 12 утратила силу с 1 сентября 2011 года. - Кодекс Республики Беларусь от 13.01.2011 N 243-З)
Статья 13. Из статьи 31 Закона Республики Беларусь от 18 мая 2004 года "О государственных наградах Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 88, 2/1037) слова "всех видов" исключить.
Статья 14. У частцы другой пункта 2 артыкула 5 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 12 снежня 2005 года "Аб музеях i Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 197, 2/1167) словы "устаноў адукацыi, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй," замянiць словамi "агульнаадукацыйных устаноў, устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне".
Статья 15. Утратила силу.
(статья 15 утратила силу с 1 сентября 2011 года. - Кодекс Республики Беларусь от 13.01.2011 N 243-З)
Статья 16. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 17. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь А.ЛукашенкоБаза данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности