Скачать этот документ в pdf


Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 24 июля 2012 г. N 2/1978

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
10 июля 2012 г. N 426-З
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
Принят Палатой представителей 14 июня 2012 года
Одобрен Советом Республики 22 июня 2012 года
Статья 1. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 26 студзеня 1990 года "Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь" у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 13 лiпеня 1998 года (ЗЗ БССР, 1990 г., N 4, арт. 46; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 28, арт. 461; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 276, 2/1603; 2011 г., N 77, 2/1830) наступныя змяненнi:
1. Артыкул 3 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Артыкул 3. Права грамадзян карыстацца iх нацыянальнай мовай
Грамадзяне маюць права карыстацца iх нацыянальнай мовай i выбiраць мову зносiн.".
2. Артыкул 5 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Артыкул 5. Гарантыi правоў грамадзян пры звароце ў дзяржаўныя органы i iншыя арганiзацыi
Дзяржаўныя органы i iншыя арганiзацыi павiнны прымаць i разглядаць звароты, якiя падаюцца грамадзянамi на беларускай або рускай мове.
Адмова службовай асобы прыняць i разгледзець зварот грамадзянiна на беларускай або рускай мове са спасылкай на няведанне мовы звароту цягне за сабой адказнасць у адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi Рэспублiкi Беларусь.
Адказ на зварот афармляецца на мове звароту.".
3. Артыкул 10 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Артыкул 10. Мова дакументаў аб статусе грамадзян Рэспублiкi Беларусь
Пашпарт грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь i службовы пашпарт грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь выконваюцца на беларускай, рускай i iншай мовах, а дакументы аб адукацыi, пасведчаннi аб рэгiстрацыi актаў грамадзянскага стану - на беларускай i рускай мовах.
Дакументы аб статусе грамадзян Рэспублiкi Беларусь, не прадугледжаныя часткай першай гэтага артыкула, выконваюцца на беларускай i (або) рускай мовах, а пры неабходнасцi i на iншай мове.".
4. Артыкул 19 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Артыкул 19. Мова мiжнародных дагавораў Рэспублiкi Беларусь
Мiжнародныя дагаворы Рэспублiкi Беларусь заключаюцца на беларускай i (або) рускай мовах i мове (мовах) iншага боку (iншых бакоў) мiжнароднага дагавора або па дамоўленасцi бакоў на адной цi некалькiх замежных мовах.
У выпадку заключэння мiжнароднага дагавора Рэспублiкi Беларусь на адной цi некалькiх замежных мовах ён павiнен суправаджацца афiцыйным перакладам на беларускую i (або) рускую мовы.".
5. Артыкулы 21 - 24 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"Артыкул 21. Права на атрыманне адукацыi на нацыянальнай мове
Рэспублiка Беларусь гарантуе кожнаму жыхару неад'емнае права на атрыманне адукацыi на беларускай i (або) рускай мовах. Гэта права забяспечваецца сiстэмай дашкольнай, агульнай сярэдняй, прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай, паслявузаўскай, спецыяльнай адукацыi, а таксама сiстэмай дадатковай адукацыi дзяцей i моладзi i сiстэмай дадатковай адукацыi дарослых.
Асобы, якiя належаць да нацыянальных меншасцей, што пражываюць у Рэспублiцы Беларусь, маюць права на атрыманне адукацыi на роднай мове ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.
Кiраўнiкi i педагагiчныя работнiкi сiстэмы адукацыi павiнны валодаць беларускай i рускай мовамi.
Артыкул 22. Мова навучання i выхавання, вывучэнне моў пры атрыманнi дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай адукацыi
У Рэспублiцы Беларусь пры атрыманнi дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай адукацыi навучанне i выхаванне ажыццяўляюцца на беларускай i (або) рускай мовах.
У адпаведнасцi з пажаданнямi выхаванцаў, навучэнцаў i iх законных прадстаўнiкоў па рашэнню мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, узгодненаму з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь, могуць стварацца ўстановы дашкольнай, агульнай сярэдняй адукацыi або групы ва ўстановах дашкольнай адукацыi, класы, групы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыi, у якiх навучанне i выхаванне ажыццяўляюцца на мове нацыянальнай меншасцi або вывучаецца мова нацыянальнай меншасцi.
Пры атрыманнi агульнай сярэдняй i спецыяльнай адукацыi вывучэнне дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь, а таксама адной з замежных моў навучэнцамi, за выключэннем некаторых катэгорый асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, з'яўляецца абавязковым. Катэгорыi асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця i парадак вывучэння iмi моў вызначаюцца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi. Ад вывучэння адной з дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь могуць быць вызвалены замежныя грамадзяне i асобы без грамадзянства, якiя часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспублiцы Беларусь. Парадак вывучэння дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь замежнымi грамадзянамi i асобамi без грамадзянства, якiя часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспублiцы Беларусь, вызначаецца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi.
Асноўная мова навучання i выхавання (беларуская або руская) вызначаецца заснавальнiкам установы адукацыi (арганiзацыi, якой у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць), iндывiдуальным прадпрымальнiкам, якому ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць, з улiкам пажаданняў навучэнцаў (законных прадстаўнiкоў непаўналетнiх навучэнцаў).
Абавязковая для вывучэння замежная мова вызначаецца заснавальнiкам установы адукацыi з улiкам патрэбнасцей дзяржавы i магчымасцей установы адукацыi.
Ва ўстановах адукацыi пры атрыманнi дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай адукацыi навучанне i выхаванне пры наяўнасцi ўмоў i па ўзгадненню з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь могуць ажыццяўляцца на замежнай мове.
Артыкул 23. Мова навучання i выхавання, вывучэнне моў пры атрыманнi прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай, паслявузаўскай адукацыi
У Рэспублiцы Беларусь пры атрыманнi прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай, паслявузаўскай адукацыi навучанне i выхаванне ажыццяўляюцца на беларускай i (або) рускай мовах.
Пры атрыманнi прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi вывучэнне беларускай мовы навучэнцамi, за выключэннем некаторых катэгорый асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, з'яўляецца абавязковым. Катэгорыi асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця i парадак вывучэння iмi моў вызначаюцца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi. Ад вывучэння беларускай мовы могуць быць вызвалены замежныя грамадзяне i асобы без грамадзянства, якiя часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспублiцы Беларусь.
Пры атрыманнi прафесiйна-тэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай адукацыi з адначасовым атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыi вывучэнне беларускай, рускай i адной з замежных моў навучэнцамi, за выключэннем некаторых катэгорый асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, з'яўляецца абавязковым. Катэгорыi асоб з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця i парадак вывучэння iмi моў вызначаюцца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi. Ад вывучэння адной з дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь могуць быць вызвалены замежныя грамадзяне i асобы без грамадзянства, якiя часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспублiцы Беларусь. Парадак вывучэння дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь замежнымi грамадзянамi i асобамi без грамадзянства, якiя часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспублiцы Беларусь, вызначаецца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi.
Ва ўстановах адукацыi, арганiзацыях, якiя рэалiзуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыi, пры атрыманнi прафесiйна-тэхнiчнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай, паслявузаўскай адукацыi навучанне i выхаванне пры наяўнасцi ўмоў i па ўзгадненню з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь могуць ажыццяўляцца на замежнай мове.
Артыкул 24. Мова навучання i выхавання пры атрыманнi дадатковай адукацыi
У Рэспублiцы Беларусь пры атрыманнi дадатковай адукацыi навучанне i выхаванне ажыццяўляюцца на беларускай i (або) рускай мовах.
Ва ўстановах адукацыi пры атрыманнi дадатковай адукацыi навучанне i выхаванне пры наяўнасцi ўмоў i па ўзгадненню з Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь могуць ажыццяўляцца на замежнай мове.".
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года "О пенсионном обеспечении" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 17, ст. 275; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 28, ст. 462; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 54, 2/51; 2006 г., N 114, 2/1252; 2007 г., N 4, 2/1289; 2009 г., N 16, 2/1558; 2010 г., N 5, 2/1630; 2011 г., N 140, 2/1877) следующие изменения и дополнение:
1. В статье 35:
в части первой слова "детям, а также лицам, указанным в пункте "в" заменить словами "лицам, указанным в пунктах "а" и "в" части третьей";
пункт "а" части третьей изложить в следующей редакции:
"а) дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет (обучающиеся, не достигшие 23 лет), а также дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если они не имеют трудоспособных родителей, а пасынок и падчерица - если они не получали алиментов от родителей в порядке, установленном законодательством. К обучающимся относятся лица, получающие в Республике Беларусь, за пределами Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в дневной форме получения образования общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, специальное образование, дополнительное образование взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях (за исключением лиц, получающих образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также обучающихся, находящихся в отпусках, предусмотренных законодательством об образовании);";
часть четвертую исключить;
часть пятую считать частью четвертой.
2. Пункт "ж" части второй статьи 51 изложить в следующей редакции:
"ж) получения в дневной форме получения образования профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) по направлению районных (городских) управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите, комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, прохождения подготовки в клинической ординатуре;".

ZakonBy.net: примечание.
В абзаце четвертом статьи 73 слова "и часть четвертая" отсутствуют.

3. Из абзаца четвертого части первой статьи 72 и абзаца четвертого статьи 73 слова "и часть четвертая" исключить.
4. В статье 84:
первое предложение части первой изложить в следующей редакции:
"Лицам, находящимся на государственном обеспечении в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, детских интернатных учреждениях, детских домах семейного типа, воинских частях в качестве воспитанников, а также в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования и получающим образование в этих учреждениях в дневной форме получения образования, в том числе на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, выплачивается 10 процентов назначенной пенсии (за исключением пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой лицам, указанным в частях первой и второй статьи 85 настоящего Закона), но не менее 20 процентов минимального размера пенсии по возрасту.";
в части третьей слова "(пункт "а" части третьей статьи 35 настоящего Закона)" заменить словами "(в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), не достигшие 18 лет";
дополнить статью примечанием следующего содержания:
"Примечание. Под детскими интернатными учреждениями для целей применения настоящего Закона понимаются дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания (содержания) детей.".
5. В части третьей статьи 88 слова "(пункт "а" части третьей статьи 35 настоящего Закона)" заменить словами "(в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), не достигшие 18 лет".
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года "О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 36, ст. 571; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., N 1, ст. 4; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 63, 2/777; 2002 г., N 9, 2/838; 2003 г., N 127, 2/993; 2008 г., N 16, 2/1420; 2010 г., N 5, 2/1630; 2011 г., N 140, 2/1877) следующие изменения и дополнение:
1. В статье 30:
пункт "а" части третьей изложить в следующей редакции:
"а) дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет (обучающиеся, не достигшие 23 лет), а также дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если они не имеют трудоспособных родителей, а пасынок и падчерица - если они не получали алиментов от родителей в порядке, установленном законодательством. К обучающимся относятся лица, получающие в Республике Беларусь, за пределами Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в дневной форме получения образования общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, специальное образование, дополнительное образование взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях (кроме лиц, состоящих на военной службе или на службе, а также обучающихся, находящихся в отпусках, предусмотренных законодательством об образовании);";
часть четвертую исключить;
часть пятую считать частью четвертой.
2. В части четвертой статьи 33 слова ", обеспечивающими получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, и обучающимся в этих учреждениях в дневной форме получения образования, в том числе на" заменить словами "профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, и получающим образование в этих учреждениях в дневной форме получения образования, в том числе на факультетах довузовской подготовки,".
3. В статье 54:
первое предложение части первой изложить в следующей редакции:
"Лицам, находящимся на государственном обеспечении в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, детских интернатных учреждениях, детских домах семейного типа, воинских частях в качестве воспитанников, а также в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования и получающим образование в этих учреждениях в дневной форме получения образования, в том числе на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, выплачивается 10 процентов назначенной пенсии (за исключением пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой лицам, указанным в статье 33 настоящего Закона), но не менее 20 процентов минимального размера пенсии по возрасту.";
в части третьей слова "(пункт "а" части третьей статьи 30 настоящего Закона)" заменить словами "(в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), не достигшие 18 лет";
дополнить статью примечанием следующего содержания:
"Примечание. Под детскими интернатными учреждениями для целей применения настоящего Закона понимаются дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания (содержания) детей.".
4. В части четвертой статьи 56 слова "(пункт "а" части третьей статьи 30 настоящего Закона)" заменить словами "(в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), не достигшие 18 лет".
Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года "О здравоохранении" в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 159, 2/1460; 2010 г., N 183, 2/1718) следующие изменения и дополнения:
1. Из абзацев двенадцатого и двадцать второго части первой статьи 1 слова "установленного образца" исключить.
2. В части третьей статьи 8:
после абзаца восьмого дополнить часть абзацами следующего содержания:
"определяет порядок присвоения (снижения, лишения) квалификационных категорий медицинским (фармацевтическим) и иным работникам здравоохранения;
определяет сроки, порядок организации и прохождения интернатуры, критерии, в соответствии с которыми организации здравоохранения могут являться базами для прохождения интернатуры, а также категории лиц, которым предоставлено право сдачи квалификационного экзамена без прохождения интернатуры, и условия сдачи ими указанного экзамена;";
абзац девятый считать абзацем одиннадцатым.
3. Абзац седьмой части второй статьи 10 изложить в следующей редакции:
"государственных учреждений образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским (фармацевтическим) образованием;".
4. В статье 46:
в части пятой слово "учебном" заменить словом "образовательном";
абзац третий части восьмой изложить в следующей редакции:
"по запросу детских интернатных учреждений, государственных учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детских домов семейного типа, опекунских семей, приемных семей - в случаях, когда дети находятся на государственном обеспечении в этих учреждениях, семьях;".
5. В части первой статьи 47 слова ", обеспечивающее получение медицинского (фармацевтического) образования и (или) повышение квалификации и переподготовку медицинских (фармацевтических) работников, для использования в учебном" заменить словами "образования, осуществляющее подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским (фармацевтическим) образованием, для использования в образовательном".
6. Абзац четвертый части первой статьи 53 изложить в следующей редакции:
"разработке клинических протоколов, учебно-программной документации образовательных программ при подготовке, повышении квалификации и переподготовке медицинских (фармацевтических) работников;".
7. В статье 54:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Подготовка медицинских (фармацевтических) работников осуществляется государственными учреждениями образования, осуществляющими подготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским (фармацевтическим) образованием, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.";
в части второй слова ", обеспечивающих получение медицинского (фармацевтического) образования, учащиеся, студенты, магистранты и аспиранты могут привлекаться в порядке, установленном законодательством" заменить словами "образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским (фармацевтическим) образованием, обучающиеся могут привлекаться в порядке, установленном Министерством здравоохранения".
8. В абзаце первом статьи 55:
слова ", обеспечивающих получение высшего медицинского (фармацевтического) образования" заменить словами "образования, осуществляющих подготовку специалистов с высшим медицинским образованием";
слова "установленного образца" исключить.
9. В статье 56:
из части первой слова ", постоянно проживающие в Республике Беларусь" исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Право на занятие должности врача-специалиста (провизора-специалиста) имеют лица, получившие высшее медицинское (фармацевтическое) образование, а также лица, не имеющие указанного образования, претендующие на занятие должностей врачей-специалистов (провизоров-специалистов), при условии прохождения интернатуры и сдачи после ее прохождения квалификационного экзамена, за исключением категорий лиц, которым Министерством здравоохранения Республики Беларусь предоставлено право сдачи квалификационного экзамена без прохождения интернатуры.";
дополнить статью частью четвертой следующего содержания:
"Лица, имеющие высшее или среднее специальное медицинское (фармацевтическое) образование, не работавшие по имеющейся специальности более четырех лет, могут быть допущены к занятию должностей медицинских (фармацевтических) работников только после подтверждения своей квалификации и на основании проверочного испытания, проводимых в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь, за исключением лиц, которым гарантии их трудовых прав установлены законодательными актами Республики Беларусь.".
10. В статье 57:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Лица, получившие высшее медицинское (фармацевтическое) образование, а также лица, не имеющие указанного образования, претендующие на занятие должностей врачей-специалистов (провизоров-специалистов), за исключением категорий лиц, которым Министерством здравоохранения Республики Беларусь предоставлено право сдачи квалификационного экзамена без прохождения интернатуры, направляются для прохождения интернатуры в качестве врача-интерна (провизора-интерна) в организации здравоохранения в целях углубления знаний и приобретения практических навыков для последующей самостоятельной трудовой деятельности в качестве врача-специалиста (провизора-специалиста).";
часть вторую исключить;
части третью - десятую считать соответственно частями второй - девятой;
из частей второй и третьей слово "профессиональную" исключить;
из части четвертой слово "профессиональной" исключить.
11. В статье 58:
в части второй слова ", обеспечивающими получение высшего медицинского (фармацевтического) образования и (или) повышение квалификации и переподготовку медицинских (фармацевтических) работников" заменить словами "образования, осуществляющими подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием";
в части третьей слова ", обеспечивающих получение высшего медицинского (фармацевтического) образования и (или) повышение квалификации и переподготовку медицинских (фармацевтических) работников" заменить словами "образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием".
12. Статью 59 исключить.
13. Статью 60 изложить в следующей редакции:
"Статья 60. Подготовка научных работников высшей квалификации по специальностям отрасли науки "Медицинские науки"
Подготовка научных работников высшей квалификации по специальностям отрасли науки "Медицинские науки" осуществляется в государственных учреждениях образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием, и государственных медицинских (фармацевтических) научных организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.".
14. В статье 61:
из части первой слово "высшая" исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Подготовка в клинической ординатуре осуществляется в государственных учреждениях образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским (фармацевтическим) образованием, а также в государственных медицинских научных организациях.".
15. Статью 62 изложить в следующей редакции:
"Статья 62. Повышение квалификации и переподготовка медицинских (фармацевтических) работников
Повышение квалификации и переподготовка медицинских (фармацевтических) работников осуществляются государственными учреждениями образования, осуществляющими подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским (фармацевтическим) образованием, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.".
Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года "О физической культуре и спорте" в редакции Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 299; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 135, 2/1000; 2006 г., N 114, 2/1247; 2009 г., N 276, 2/1603) следующие изменения:
1. Статью 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Физическое воспитание обучающихся
1. Учреждения образования, иные организации и индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, определяют в соответствии с законодательством педагогически обоснованные формы и методы физического воспитания, проведения учебных занятий (занятий) на основании учебно-программной документации образовательных программ основного образования, образовательных программ специального образования, а также проводят дополнительную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу, в том числе с привлечением к ней организаций физической культуры и спорта.
2. В учреждениях образования, иных организациях и у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, физическое воспитание является обязательным и осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности на основании учебно-программной документации соответствующей образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов.
3. Физическое воспитание обучающихся при получении общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования, специального образования на уровне общего среднего образования осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, гигиенических нормативов:
3.1. на учебных занятиях по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" ("Физическая культура", "Адаптивная физическая культура");
3.2. при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и туристских мероприятий.
4. Обязательные учебные занятия по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" ("Физическая культура", "Адаптивная физическая культура") проводятся в течение всего периода получения образования в соответствии с учебно-программной документацией соответствующей образовательной программы:
4.1. не реже двух раз в учебную неделю при получении общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования, профессионально-технического и среднего специального образования с одновременным получением общего среднего образования;
4.2. не реже трех раз в учебную неделю при получении профессионально-технического и среднего специального образования, за исключением случаев, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта.
5. Физическое воспитание обучающихся при получении высшего образования I ступени является обязательным в течение всего периода получения образования и осуществляется не менее четырех часов в неделю в форме учебных занятий по учебной дисциплине "Физическая культура" в соответствии с учебно-программной документацией соответствующей образовательной программы и требованиями санитарных норм и правил, гигиенических нормативов.
6. Для проведения дополнительной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования организуется работа кружков, секций, групп по спортивным интересам, видам спортивного туризма, физической реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе на платной основе.
7. Еженедельно в режиме шестидневной школьной недели, включающей пятидневную учебную неделю при обучении и воспитании на I, II и III ступенях общего среднего образования, организуются спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
8. Учащиеся и студенты проходят ежегодное медицинское обследование в организациях здравоохранения, по результатам которого распределяются в основную, подготовительную, специальную медицинскую группы и группу лечебной физической культуры.
9. Учащиеся и студенты с ослабленным здоровьем занимаются в специальных медицинских группах и группах лечебной физической культуры на основе специально разрабатываемых программ.".
2. Пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"2. Физическая подготовка граждан к военной службе проводится в соответствии с учебно-программной документацией образовательных программ:
2.1. при освоении содержания образовательной программы среднего образования;
2.2. при освоении содержания образовательной программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования;
2.3. при освоении содержания образовательной программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне;
2.4. при освоении содержания образовательных программ среднего специального образования на основе общего базового образования.".
3. В статье 24:
в пункте 5 слово "обучающихся" заменить словами "мест для подготовки";
в пункте 6 слово "обучающихся" заменить словами "лиц в специализированных учебно-спортивных учреждениях";
в пункте 8:
слово "обучение" заменить словом "подготовку";
слово "обучающихся" исключить.
Статья 6. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 22 сакавiка 1995 года "Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь" у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 11 лiстапада 2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 20, арт. 238; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 128, 2/896; 2008 г., N 119, 2/1434) наступныя змяненнi i дапаўненне:
1. У артыкуле 1:
з абзаца другога словы "падрыхтоўка бiблiятэчных кадраў," выключыць;
абзац дзявяты пасля слова "задавальняе" дапоўнiць словамi "адукацыйныя або".
2. Абзац шосты часткi другой артыкула 5 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
"забеспячэння падрыхтоўкi, перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi бiблiятэчных работнiкаў;".
3. У частцы трэцяй артыкула 12 словы "перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi бiблiятэчных работнiкаў праз iснуючую сiстэму павышэння квалiфiкацыi работнiкаў культуры" замянiць словамi "падрыхтоўкi, перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi бiблiятэчных работнiкаў".
4. З абзаца трэцяга часткi другой артыкула 27 словы "i адукацыйнаму ўзроўню" выключыць.
5. У частцы трэцяй артыкула 29 словы "дзiцячых дашкольных i навучальных устаноў" замянiць словамi "устаноў адукацыi".
Статья 7. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 года "О научной деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 17 октября 2005 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., N 34, ст. 608; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 171, 2/1143; 2010 г., N 110, 2/1667) следующие изменения и дополнения:
1. Абзац шестой статьи 1 изложить в следующей редакции:
"подготовка научных работников высшей квалификации - вид научной деятельности, заключающийся в реализации образовательных программ послевузовского образования;".
2. Абзац пятый статьи 4 изложить в следующей редакции:
"взаимодействия научных организаций с учреждениями образования, а также организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования, в том числе путем участия педагогических работников и обучающихся в научной деятельности, осуществляемой научными организациями, а также участия научных работников научных организаций в образовательном процессе, осуществляемом учреждениями образования и организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования;".
3. В части второй статьи 7:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"учреждения образования;";
дополнить часть абзацем шестым следующего содержания:
"организации, реализующие образовательные программы послевузовского образования.".
4. В статье 9:
в части второй слова "очной форме" заменить словами "дневной форме получения образования";
абзац седьмой части третьей изложить в следующей редакции:
"участвовать в установленном законодательством порядке в подготовке научных работников высшей квалификации в качестве научного руководителя (научного консультанта);";
в абзаце четвертом части четвертой слово "диссертаций" заменить словами "квалификационных научных работ (диссертаций) (далее - диссертации)".
5. Абзац третий части первой статьи 12 изложить в следующей редакции:
"получением послевузовского образования, в том числе с присвоением научной квалификации "Исследователь";".
6. Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Подготовка научных работников высшей квалификации
Подготовка научных работников высшей квалификации осуществляется в соответствии с законодательством при получении послевузовского образования и нацелена на подготовку диссертаций.".
7. Первое предложение части первой статьи 14 изложить в следующей редакции:
"Для проведения защиты диссертаций в порядке и на условиях, определяемых законодательством, создаются советы по защите диссертаций.".
8. Часть вторую статьи 19 дополнить словами ", другими уполномоченными государственными органами в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь".
Статья 8. Статью 8 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1999 года "О государственных минимальных социальных стандартах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 89, 2/97) изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Государственные минимальные социальные стандарты в области образования
Государственными минимальными социальными стандартами в области образования являются:
бесплатное образование, в том числе дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое, специальное образование, дополнительное образование детей и молодежи (за исключением дополнительного образования детей и молодежи, получаемого в государственных детских школах искусств), на конкурсной основе среднее специальное, высшее образование;
нормы и нормативы обеспеченности населения бесплатными и общедоступными социальными услугами, наполняемости классов, групп в государственных учреждениях образования при реализации образовательных программ;
нормы и нормативы кадрового и материально-технического обеспечения государственных учреждений образования при реализации образовательных программ;
нормы и нормативы мер социальной защиты обучающихся.".
Статья 9. З абзаца трэцяга часткi другой артыкула 6 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 16 снежня 1999 года "Аб творчых саюзах i творчых работнiках" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 4, 2/117; 2010 г., N 15, 2/1666) слова "стыпендый," выключыць.
Статья 10. Внести в Закон Республики Беларусь от 25 февраля 2002 года "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 28, 2/842) следующие изменения:
1. В абзаце девятом статьи 3 слова "учебных заведений" заменить словами "учреждений образования".
2. Абзац десятый части первой статьи 12 изложить в следующей редакции:
"получать профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское образование, дополнительное образование взрослых за счет средств организаций потребительской кооперации;".
Статья 11. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 года "О государственных наградах Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 88, 2/1037; 2008 г., N 1, 2/1386; 2009 г., N 171, 2/1589; N 276, 2/1603) следующие изменения и дополнение:
1. В абзаце четвертом части первой статьи 11 слово "подростков" заменить словом "молодежи".
2. В статье 13:
после части третьей дополнить статью частью следующего содержания:
"Женщины, имеющие судимость, ведущие аморальный образ жизни, орденом Матери не награждаются.";
часть четвертую считать частью пятой.
3. В абзаце четвертом части первой статьи 18 слова "профессиональной подготовке" заменить словами "обучении детей и".
4. В статье 26 слова "воспитании и подготовке творческих кадров" заменить словами "подготовке работников культуры".
5. В статье 28 слова "воспитании и подготовке научных кадров" заменить словами "подготовке научных работников высшей квалификации".
6. В статье 30 слово "учебного" заменить словом "образовательного".
7. Статьи 31 и 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Почетное звание "Заслуженный учитель Республики Беларусь"
Почетное звание "Заслуженный учитель Республики Беларусь" присваивается высокопрофессиональным педагогическим работникам, педагогическая деятельность которых направлена на реализацию содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, специального образования, образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи и программ воспитания, руководство образовательной деятельностью при реализации этих образовательных программ, программ воспитания, работающим по специальности пятнадцать и более лет, за заслуги в обучении и воспитании учащихся и воспитанников, выявлении и развитии их индивидуальных и творческих способностей.
Статья 32. Почетное звание "Заслуженный работник образования Республики Беларусь"
Почетное звание "Заслуженный работник образования Республики Беларусь" присваивается высокопрофессиональным педагогическим работникам, а также иным лицам, осуществляющим деятельность в сфере образования пятнадцать и более лет, за личный вклад в развитие системы образования, заслуги в научной, научно-педагогической, педагогической, инновационной деятельности.".
8. В статье 45 слова "уровня подготовки кадров" заменить словами "квалификации работников сферы обслуживания".
9. В статье 57:
слово "воспитательной," исключить;
слово "научно-педагогической" заменить словами "научной, научно-педагогической, педагогической".
10. В статье 67:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Последующие представление к награждению орденами и медалями Республики Беларусь и присвоение почетных званий Республики Беларусь возможны, как правило, не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения (присвоения), за исключением награждения многодетных матерей, лиц, ранее награжденных медалью "За безупречную службу", и особых случаев, связанных с совершением подвига.";
в части четвертой слова "вручены орден "Материнская слава" либо медаль" заменить словами "которые награждены орденом "Материнская слава" либо медалью".
Статья 12. Внести в Воздушный кодекс Республики Беларусь от 16 мая 2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 78, 2/1214) следующие изменения:
1. Абзац седьмой части первой статьи 20 изложить в следующей редакции:
"подготовка, переподготовка и повышение квалификации авиационного персонала;".
2. Статью 38 изложить в следующей редакции:
"Статья 38. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации авиационного персонала гражданской авиации
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации авиационного персонала гражданской авиации осуществляются в учреждениях образования Республики Беларусь, иных организациях системы образования Республики Беларусь и иностранных организациях.
Открытие подготовки по профилям образования, направлениям образования, специальностям, направлениям специальностей, специализациям для гражданской авиации в организациях системы образования Республики Беларусь осуществляется при наличии сертификата, выданного специально уполномоченным органом в области гражданской авиации.
Гражданин, прошедший подготовку, переподготовку или повышение квалификации в области гражданской авиации за рубежом, имеет право на осуществление деятельности по обеспечению безопасности полетов воздушных судов и авиационной безопасности, по организации, выполнению, а также обеспечению и обслуживанию полетов воздушных судов, воздушных перевозок и авиационных работ, по организации, обслуживанию воздушного движения и управлению полетами при наличии выданного уполномоченным государственным органом свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, если иное не установлено международными договорами Республики Беларусь.".
3. В части второй статьи 93 слова "специальное обучение" заменить словом "тренировку".
Статья 13. Внести в Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 107, 2/1236; 2010 г., N 5, 2/1629; 2011 г., N 140, 2/1877) следующие изменения:
1. Статью 98 изложить в следующей редакции:
"Статья 98. Специальная подготовка на должность судьи
При наличии в суде вакантной должности судьи либо достоверных сведений о планируемом освобождении судьи от должности квалификационная коллегия судей рекомендует зарегистрированного ею кандидата в судьи для назначения на вакантную должность судьи и прохождения при необходимости специальной подготовки, о чем информирует Министерство юстиции Республики Беларусь.
От прохождения специальной подготовки на должность судьи общего или хозяйственного суда может быть освобожден кандидат в судьи, имеющий стаж работы по юридической специальности не менее трех лет в центральном аппарате Министерства юстиции Республики Беларусь и организациях системы Министерства юстиции Республики Беларусь, общих и хозяйственных судах, адвокатуре, органах прокуратуры, органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, по совместному решению соответственно Министерства юстиции Республики Беларусь и Верховного Суда Республики Беларусь или Министерства юстиции Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
Министерство юстиции Республики Беларусь или Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь направляют кандидата в судьи для прохождения специальной подготовки на должность соответственно судьи общего или хозяйственного суда.
Специальная подготовка на должность судьи организуется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании с учетом особенностей, содержащихся в настоящей статье.
Условия прохождения специальной подготовки на должность судьи общего или хозяйственного суда определяются Министерством юстиции Республики Беларусь совместно соответственно с Верховным Судом Республики Беларусь или Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь.
Специальная подготовка на должность судьи заключается в реализации образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия должности судьи, и включает обучение сроком до одного года в учреждении образования с совмещенной стажировкой в одном из судов республики, в котором имеется вакантная должность судьи, под руководством судьи, назначенного соответственно Председателем Верховного Суда Республики Беларусь или Председателем Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
Учебно-программная документация образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия должности судьи, включает в себя учебно-тематические планы специальной подготовки на должность судьи и учебные программы специальной подготовки на должность судьи.
Учебно-программная документация образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия должности судьи, разрабатывается учреждением образования, реализующим такую образовательную программу, и утверждается его руководителем по согласованию соответственно с Верховным Судом Республики Беларусь и Министерством юстиции Республики Беларусь или с Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме экзамена и защиты выпускной работы.
В случае отказа в назначении на должность судьи кандидату в судьи, направленному для прохождения специальной подготовки на должность судьи общего или хозяйственного суда, предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность), за исключением случаев ликвидации организации.".
2. В части третьей статьи 104 слова "профессиональной подготовки" заменить словами "профессиональных знаний".
Статья 14. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 года "О дорожном движении" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 14, 2/1410; 2009 г., N 119, 2/1569; 2011 г., N 8, 2/1792) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 10:
абзац девятнадцатый исключить;
абзацы двадцатый - двадцать второй считать соответственно абзацами девятнадцатым - двадцать первым.
2. Абзац десятый части второй статьи 11 изложить в следующей редакции:
"согласовывает единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими, а также учебно-программную документацию образовательных программ общего среднего образования в части обучения безопасному поведению на дорогах;".
3. В статье 12:
после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего содержания:
"устанавливает порядок проведения стажировки водителей, принятых на работу и имеющих перерыв в выполнении работ более одного года, водителей, переведенных на другую марку (модель) автомобиля, а также водителей маршрутных транспортных средств при переводе на другой маршрут;";
абзацы четвертый - девятый считать соответственно абзацами пятым - десятым;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"согласовывает учебно-программную документацию образовательных программ общего среднего образования в части обучения безопасному поведению на дорогах;";
после абзаца седьмого дополнить статью абзацем следующего содержания:
"утверждает единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, кроме колесных тракторов, и лиц, обучающих управлению ими;";
абзацы восьмой - десятый считать соответственно абзацами девятым - одиннадцатым.
4. В статье 13:
после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего содержания:
"утверждает единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей колесных тракторов, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими;";
абзацы четвертый - десятый считать соответственно абзацами пятым - одиннадцатым.
5. Абзац второй статьи 14 изложить в следующей редакции:
"разрабатывает и утверждает программы подготовки работников субъектов перевозки опасных грузов, деятельность которых непосредственно связана с перевозкой опасных грузов;".
6. В статье 15:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим.
7. Часть первую статьи 21 изложить в следующей редакции:
"При получении начального, базового образования обучение безопасному поведению на дорогах является обязательным. Обучение безопасному поведению на дорогах может осуществляться на факультативных занятиях.".
8. В статье 28:
из частей третьей и четвертой слова "по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь" исключить;
часть пятую изложить в следующей редакции:
"Обучение управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами разрешается не ранее чем за два года до достижения обучаемым лицом возраста, установленного для получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной. Обучение управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами лиц, проходящих данное обучение при освоении содержания образовательной программы среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования, разрешается не ранее чем за три года до достижения обучаемым лицом возраста, установленного для получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной. Обучение управлению механическими транспортными средствами категории "D" и составами транспортных средств категорий "BE", "CE", "DE" военнослужащих, проходящих срочную военную службу, разрешается со дня начала состояния их на военной службе.".
9. Часть первую статьи 34 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"организовывать перед допуском к работе проведение стажировки водителей, принятых на работу и имеющих перерыв в выполнении указанных работ более одного года, водителей, переведенных на другую марку (модель) автомобиля, а также водителей маршрутных транспортных средств при переводе на другой маршрут в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.".
Статья 15. Внести в Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 года "Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 184, 2/1511; 2009 г., N 173, 2/1598) следующие изменения и дополнение:
1. В части четвертой статьи 8:
из абзаца восьмого слова "учебной и" исключить;
после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:
"осуществляет контроль за исполнением органами финансовых расследований законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, ведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц;";
абзац девятый считать абзацем десятым.
2. В абзаце втором части первой статьи 19 слова "уровню образования" заменить словом "образованию".
Статья 16. Внести в Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года "Об основах государственной молодежной политики" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 300, 2/1617) следующие изменения и дополнение:
1. В абзаце втором части первой статьи 12 слово "гражданско-патриотическое" заменить словами "гражданское и патриотическое".
2. В статье 13:
в названии статьи, частях первой и второй слова "Гражданско-патриотическое" и "гражданско-патриотическому" заменить соответственно словами "Гражданское и патриотическое" и "гражданскому и патриотическому";
в части третьей:
в абзацах первом, четвертом и десятом слова "Гражданско-патриотическое" и "гражданско-патриотического" заменить соответственно словами "Гражданское и патриотическое" и "гражданского и патриотического";
в абзацах третьем и девятом слово "гражданско-патриотической" заменить словами "гражданской и патриотической".
3. В части пятой статьи 16:
слова "профессиональное обучение" заменить словами "профессиональная подготовка";
слово "(специальностям)" исключить.
4. В статье 17:
часть первую изложить в следующей редакции:
"В Республике Беларусь гарантируются доступность и бесплатность основного, дополнительного и специального образования в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами.";
в части второй:
абзац второй после слова "бюджетов" дополнить словом "функционирования";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"предоставления возможности выбора учреждений образования, форм получения образования, специальностей, уровня изучения учебных предметов, учебных дисциплин, образовательных областей, тем;";
в абзаце шестом слова "местами в общежитиях или интернатах либо возмещение расходов по найму жилья на время учебы" заменить словами "местом для проживания, возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения местом в общежитии";
в части третьей слова "и спорте" заменить словами ", спорте и общественной работе";
в части четвертой слова "программах и стажировках" и "уровня подготовки" заменить соответственно словами "мероприятиях" и "образования";
в части пятой слова ", осуществляющими образовательную деятельность, органами ученического и студенческого самоуправления" заменить словами "системы образования, реализующими образовательные программы,".
5. Из части второй статьи 20 слова ", обеспечивающих получение" исключить.
6. В части пятой статьи 24 слова "создание системы подготовки и повышения" заменить словами "подготовку и повышение".
Статья 17. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О статусе военнослужащих" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 15, 2/1652) следующие изменения:
1. Абзац второй части первой статьи 2 изложить в следующей редакции:
"военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в том числе обучающиеся в военных учебных заведениях;".
2. Абзац седьмой части первой статьи 3 изложить в следующей редакции:
"граждан, обучающихся в суворовских училищах (далее - суворовцы), воспитанников воинских частей.".
3. В части четырнадцатой статьи 4 слова ", обеспечивающих получение дошкольного образования," заменить словами "образования для получения дошкольного образования".
4. В части третьей статьи 13 слова "слушателей и курсантов военных учебных заведений и других учреждений образования" заменить словами "обучающихся в военных учебных заведениях,".
5. Статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Право на образование
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут получать образование в учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, учреждениях образования и организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, за исключением военных учебных заведений, только в заочной форме получения образования и с разрешения командира (начальника) воинской части. В период получения образования за ними, а также за офицерами в период получения ими дополнительного образования взрослых сохраняются денежное довольствие и иные гарантии, установленные законодательством.
Военнослужащие, за исключением военнослужащих, проходящих срочную военную службу, с разрешения командира (начальника) воинской части могут обучаться на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в учреждениях образования Республики Беларусь.
Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, обучение в учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, учреждениях образования и организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, за исключением военных учебных заведений, запрещается.
При поступлении в учреждения образования военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, выпускники суворовских училищ и дети военнослужащих имеют право на льготы в соответствии с законодательными актами.".
Статья 18. Внести в Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 года "О поддержке малого и среднего предпринимательства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 170, 2/1703) следующие изменения и дополнения:
1. Абзац десятый статьи 8 изложить в следующей редакции:
"содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;".
2. Абзац восьмой части четвертой статьи 9 изложить в следующей редакции:
"содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.".
3. Абзац четвертый части пятой статьи 10 изложить в следующей редакции:
"компенсации расходов на проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства (конференции, маркетинговые исследования), обучающих курсов.".
4. Статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Государственные органы и иные государственные организации содействуют подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров осуществляется в виде:
содействия подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализации международных программ и проектов по обмену опытом в этой сфере;
проведения обучающих курсов, конференций по вопросам предпринимательства;
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и обучающих курсов безработных, профессиональной ориентации незанятого населения, в том числе в городах районного подчинения, поселках городского типа, сельских населенных пунктах.".
5. Абзац третий части второй статьи 18 изложить в следующей редакции:
"содействие в совершенствовании подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;".
6. Часть вторую статьи 19 после слова "проведение" дополнить словами "обучающих курсов и".
7. Часть третью статьи 20 после слов "финансовых ресурсов," дополнить словами "проведение обучающих курсов,".
Статья 19. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 20. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь А.ЛукашенкоБаза данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020

Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.

Политика конфиденциальности